22 กุมภาพันธ์ 2562 ยาแรงเผาป่าคุก 20 ปี 'เชียงใหม่'ยังวิกฤต

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/581095

อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือค่อนข้างรุนแรงจากปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2562 ใน 4 ภูมิภาค มีเหตุไฟป่าเกิดขึ้น 293 ครั้ง มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 1.1 หมื่นไร่ โดยพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ และตาก มีเหตุไฟป่าเกิดขึ้น 98 ครั้ง มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 3,416 ไร่ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่าได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ความร่วมมืองดเผาป่า แต่ถ้ายังฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายทางอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-20 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 ล้านบาท หรือมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วย ขณะที่กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองภาคเหนือ คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่วิกฤตสีแดงคือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพื้นที่ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่วิกฤตสีแดงคือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพื้นที่ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในระดับ สีส้ม ได้แก่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำหรับในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลปริมาณ PM2.5 เพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อย มีค่าฝุ่นละออง 7-32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน